آزمایشگاه خاکشناسی

مواردی که در آزمایشگاه خاکشناسی سبزآزمای سپاهان مورد تجزیه وآنالیز قرار می گیرند عبارتند از :

۱ )  نمونه های خاک

۲ )  نمونه های آب و محلولهای غذائی(محلولهای مورد استفاده در کشتهای هیدروپونیک)

۳ )  نمونه های گیاهی ( برگ میوه غدهپیاز و…)

۴ )  نمونه های کود ( کودهای آلی و شیمیایی )

۵ )  نمونه های مکمل غذایی و خوراک دام

۶ )  نمونه های سرم خون دام

۷ )  نمونه های فاضلاب و پسماندهای صنعتی و شهری

 ۱ تستهای قابل انجام بر روی نمونه های خاک :

این مجتمع با دارا بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی توانایی انجام کلیه تستهای مورد نیاز بر روی نمونه های خاک شامل موارد زیر را دارد :

  درصد اشباع خاک (SP) درصدگچ (Gypsum ) درصد آهک (T.N.V) هدایت الکتریکی یا شوری (EC) اسیدیته خاک    ( PH) –  تعیین بافت خاک با روش هیدرومتر و پیپت (Texture ) درصد کربن آلی ( OC) ازت (N ) فسفر قابل جذب ( P) پتاسیم قابل جذب (K ) آهن ( Fe) روی ( Zn) مس (Cu ) منگنز (Mn ) بور (B )   مولیبدن (Mo )  – کلسیم ( Ca) منیزیم ( Mg) سدیم (Na ) کربنات ( CO3) بیکربنات (HCO3 ) کلر (Cl ) سرب (Pb ) کادمیم (Cd ) کروم ( Cr) کبالت (Co ) نیکل ( Ni) درصد سدیم قابل تبادل (EX.Na ) ظرفیت تبادل کاتیونی ( CEC) تعیین نقطه پژمردگی دائم       ( PWP) تعیین ظرفیت مزرعه (FC) وزن مخصوص ظاهری و….

 ضمن اینکه کلیه عملیات مطالعاتی وصحرایی در رابطه با خاکشناسی و زهکشی و آبیاری شامل:

* مطالعات پروفیلی خاک و تهیه کارت تشریح پروفیل – تعیین مختصات دقیق جفرافیایی نقاط مطالعاتی توسط GPS تعیین سری های خاک بررسی وجود لایه های محدودکننده نظیر پتروژیپسیک و پتروکلسیک و Clay Pan و غیره- اجرای شبکه پیزومتری   تعیین ضریب آبگذری به روش چاهک و چاهک وارونه  تهیه نقشه شوری و قلیائیت نقشه برداری مقدماتی و تکمیلی با استفاده از تئودولیت و در نهایت تهیه نقشه قابلیت زراعی و حاصلخیزی و طبقه بندی اراضی   تهیه نقشه قابلیت آبیاری و Land Use و…

 پس از انجام تستها و بررسیهای لازم تفسیر نتایج و توصیه های کارشناسی در رابطه با هر مورد و کاربرد هر نمونه از نظرکشتهای زراعی باغی   گلخانه ای فضای سبز و……   و همچنین توصیه های کودی لازم جهت تقویت خاک در هر نوع کشت ارائه می گردد.

۲ تستهای قابل انجام بر روی نمونه های آب  و محلولهای غذایی :

هدایت الکتریکی (EC)  –   اسیدیته( PH )

کاتیونها و آنیونهای محلول ( Ca – K – Mg – SO4 – CO3 – HCO3 – Cl –  Na )

نسبت جذب سدیمی ( S.A.R )  –  کل املاح محلول ( TDS )   –   کل مواد معلق ( TSS )

تعیین عناصر غذایی نظیر ( N – P – K – Fe – Zn – Mn – Cu – B – Mo )

تعیین ازت نیتراته ازت آمونیاکی ( N – NH3 ,  N-NO3 )

اندازه گیری عناصر سنگین و مضر ( Cr – Co – Cd – Ni – Pb )

تعیین سختی کل – دائم و موقت و…  –   تعیین باقیمانده خشک قلیائیت تام و..

  *  آنالیز نمونه های آب بر اساس مورد استفاده آن انجام گردیده و توصیه های لازم از نظر نوع کشت و تعیین تناسب آن جهت کشت مورد نظر شامل کشتهای زراعی باغی فضای سبزو گلخانه ای ارائه می گردد .

همچنین آزمایشات لازم برای کاربرد نمونه آب درموارد زیر نیز قابل انجام است :

*   اجرای طرحهای مربوط به شیلات و پرورش آبزیان 

*   قابلیت شرب آب برای دام و طیور و انسان از نظر شیمیائی

*   کاربرد بعنوان آب معدنی

*   اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار(بارانی قطره ای و …..)   

*   نصب دستگاههای تصفیه آب و دستگاههای سختی گیر

*   مصرف نمونه آب در کشتهای هیدروپونیک و تهیه محلولهای غذایی

** ضمنا بر روی محلولهای غذایی تهیه شده نیز کلیه تستهای مورد نیاز انجام شده و کیفیت محلول تهیه شده بررسی می گردد.

  ۳ تستهای قابل انجام بر روی نمونه های گیاهی  :

 بر روی نمونه های گیاهی ارسالی به آزمایشگاه شامل برگ ساقه ریشه میوه و…..آزمایشات تعیین غلظت عناصرغذایی (عناصر میکرو و ماکرو نظیرازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم سدیم کلر- آهن مس روی – منگنز- بور- مولیبدن و ….  ) و همچنین عناصر سنگین و مضر(نظیر سرب کادمیم نیکل کروم کبالت و … )  انجام شده و براساس نتایج حاصله رابطه غلظت این عناصر در خاک و جذب آن در اندامهای گیاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه های کارشناسی ارائه         می گردد که این مورد در کشت محصولات گلخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

همچنین پس ازآنالیز نمونه های گیاهی نظیر غده های پیاز و سیب زمینی و نمونه های سبزیجات برگی چگونگی تجمع املاح بخصوص مواردی نظیر ازت مضره (نیترات ) و عناصری نظیر سرب و کادمیم بررسی می گردد و این موارد ازنظر قابلیت مصرف توسط انسان مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد ودر صورت وجود مشکلاتی در این رابطه تا حد امکان توصیه های کارشناسی و راهکارهای عملی جهت جلوگیری از بروز این محدودیتها ارائه می گردد .   


۴ تستهای قابل انجام بر روی کودهای آلی و شیمیایی  :

انجام کلیه تستهای لازم ( ازنظر درصد خلوص عناصر تشکیل دهنده کود و همچنین مقدار ناخالصیهای موجود و …) بر روی نمونه های کودهای شیمیایی داخلی و خارجی و بررسی کیفیت کود جهت ارائه  به بازار مصرف .

همچنین انجام آزمایشات لازم بر روی مواد اولیه شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی و تعیین میزان خلوص آنها و تفسیر نتایج

ضمنا نمونه های کود آلی ( کودهای دامی نظیر کود گاوی زل مرغی ورمی کمپوست و…)  و کمپوستهای گیاهی و قارچ  و نمونه هایی نظیر کوکوپیت پیت ماس و … نیز در این آزمایشگاه مورد تست قرار می گیرند و مقادیر عناصر تشکیل دهنده آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 ۵ تستهای قابل انجام  بر روی نمونه های خوراک دام  و مکملهای غذایی  :

 کلیه نمونه های خوراک دام و مکملهای غذایی که توسط شرکتهای تولید کننده و یا شرکتهای مصرف کننده  جهت خلوص عناصر غذایی و همچنین تعیین ناخالصیهای موجود به آزمایشگاه ارائه می گردد مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته و مقدار عناصرموجود در آن تعیین می گردد. همچنین تعیین مقدار پارامترهایی نظیر پروتئین چربی انرژی و فیبر نیز در این آزمایشگاه انجام می شود .  

۶ تستهای قابل انجام بر روی نمونه های سرم خون دام  :

 شرکتهای کشت و دام با آنالیز سرم خون دام وضعیت تغذیه و احتمال نارسایی های ایجاد شده در روند تولید شیر و تولید مثل گله خود را تحت کنترل قرار می دهند که در این رابطه این مجتمع با انجام آنالیز های لازم و مورد نظر همکاری لازم را با این شرکتها داشته است .

 ۷ تستهای قابل انجام بر روی نمونه های پساب و پسماند و فاضلابهای صنعتی و شهری :

 انجام تستهای عناصر سنگین و سایر یونها و همچنین تعیین پارامترهائی نظیر BOD  – COD  – ِDO  و …..  بر روی آب و فاضلابهای صنعتی و شهری و قابلیت استفاده از این نمونه ها جهت مصارف کشاورزی و آبزی پروری و همچنین آلودگیهای زیست محیطی در این مجتمع مورد بررسی قرار می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *