Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۱

مجتمع آزمایشگاهی سبزآزمای سپاهان

مجتمع آزمایشگاهی سبزآزمای سپاهان شامل سه آزمایشگاه بشرح زیر می باشد  : آزمایشگاه خاکشناسی ( تجزیه آب – خاک – گیاه - کودهای شیمیائی و آلی )  آزمایشگاه گیاهپزشکی و کلینیک تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی آزمایشگاه تولید مواد بیولوژیک (انسکتاریوم ) این مجتمع آزمایشگاهی از سال 1376 با اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و ...