مجتمع آزمایشگاهی سبزآزمای سپاهان

این مجتمع آزمایشگاهی از سال ۱۳۷۶ با اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان حفظ نباتات و موسسه خاک و آب کشور فعالیت خود را آغاز نموده است و با بهره گیری ازکارشناسان گرایشهای مختلف کشاورزی – همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی – کاربرد جدیدیترین دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد روشهای نوین و معتبر آزمایشگاهی تحت نظارت موسسه خاک و آب کشور تا کنون خدمات فراوانی در جهت آنالیز نمونه های آب – خاک – گیاه – کودهای آلی و شیمیایی – ارائه خدمات نوین گیاهزشکی و همچنین تولید عوامل مفید نظیر زنبور تریکوگراما در سطح کشور انجام داده است.

مجتمع آزمایشگاهی سبزآزمای سپاهان

مجتمع آزمایشگاهی سبزآزمای سپاهان شامل سه آزمایشگاه بشرح زیر می باشد  : آزمایشگاه خاکشناسی ( تجزیه آب – خاک – گیاه - کودهای شیمیائی و آلی )  آزمایشگاه گیاهپزشکی و کلینیک تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی آزمایشگاه تولید مواد بیولوژیک (انسکتاریوم ) این مجتمع آزمایشگاهی از سال 1376 با اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و ...

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و باغبانی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و باغبانی